Burning house

Space

2023 / Studie veřejné sauny / Smrkové dřevo / Vrchlabí, Česká Republika

cze_Saunovací dům byl navržen za účelem zprostředkování příjemného sanovacího zážitku v zelené části malého města. Cílem této saunovací jednotky je propojení s okolní přírodou a specifickým kontextem krajiny, namísto uniformních vnitřních saun řetězců a hotelů, které jsou povětšinou identické ve velkých i menších městech.

Objekt saunovacího domu s kapacitou pro 15 osob rozdělujeme na pět sekcí – sauna, odpočívárna, sprchy s toaletou, technická místnost a ochoz se střešní terasou. Sauna je vybavena dřevěnými lavicemi a kamny na dřevo, které jsou obslužné z ochozu. Součástí sauny je velkoplošné okno s výhledem do krajiny. Odpočívárna je také vybavena dřevěnými lavicemi, výhledovým oknem a krbem. Součástí odpočívárny je i kuchyňka s pitnou vodou a uzamykatelné skříňky na osobní věci. Sprchy a polévací vědra se nacházejí ve venkovní části ochozu s částečným přelaťováním pro uchování soukromí. Z ochozu je přístupná i toaleta s umyvadlem a technická místnost sloužící pro rozvody, komíny a obslužnost objektu. Ochoz je situován kolem celé saunovací buňky, aby si návštěvník dle svých potřeb a preferencí našel klidné místo na odpočinek, včetně přizpůsobení se aktuálnímu počasí. Sauna nabízí naprostou volnost, včetně využití samotného ochozu, pochází odpočinkové střechy s výhledem na blízký rybník, ale i možnost volně vstupovat do okolní louky se zelení. Celý objekt stojí na betonových pilotech, díky nimž lze skladovat topné dřevo přímo pod saunou.

Autentičnost zážitku v propojení s přírodou.

eng_The sauna house was designed to provide a pleasant sauna experience in a green part of a small town. The aim of this sauna unit is to connect with the surrounding nature and the specific context of the landscape, instead of the uniform indoor saunas of chains and hotels, which are mostly identical in large and small towns.

The sauna house building with a capacity for 15 people is divided into five sections – sauna, rest room, showers with toilet, technical room and a gallery with a roof terrace. The sauna is equipped with wooden benches and a wood-burning stove, which are served from the gallery. The sauna includes a large window with a view of the landscape. The relaxation room is also equipped with wooden benches, a viewing window and a fireplace. The rest room also includes a kitchen with drinking water and lockers for personal belongings. Showers and watering buckets are located in the outdoor section of the gazebo with partial overflow to preserve privacy. A toilet sink and a utility room, chimneys and building services are also accessible from the gallery. The pergola is situated around the entire sauna cell, so that visitors can find a quiet place to relax according to their needs and preferences, including adapting to the current weather. The sauna offers complete freedom, including the use of the gallery itself, a resting roof overlooking the nearby pond, as well as the possibility of freely entering the surrounding meadow with greenery. The entire building stands on concrete piles, which allows you to store firewood directly under the sauna.

Authenticity of experience in connection with nature.

 

 

 

 

 

 

 

Je středa.

 

Tam kde Krakonoš dává dobrou noc a sojka dobré ráno.

Tam kde nejvyšší vrcholky českých hor ukazují drsnou tvář severu.

 

Sojka o všem ví. Sojka vždycky o všem ví.

 

Krkonoše otevírají svou náruč.

 

Je středa. Sauny třeba.