Pontoon

Space

2022 / Studie / Gottstein Saunas / Smrkové dřevo

cze_Saunovací ponton je naším dalším společným počinem s firmou Gottstein Saunas, rozvíjejícím novou řadu saun. Malinká sauna s venkovním ochozem a možností vstupu na střechu, odkud si můžete dát salto do vody, nebo v tichosti pozorovat obzory, pohupujíc se na vodní hladině. Spojením sil s Gottstein Saunas postupně plníme společný cíl – dostat saunovací zážitek a jeho blahodárné zdravotní účinky k co nejvíce lidem. Naším přístupem aktualizujeme estetiku saunovací tradice blíže k západním potřebám a liniím. V neposlední řadě se společně snažíme dostat Vás – naše saunery, ještě blíže k přírodě. Protože, co je víc? Pohupujíc se na vodní hladině, jsme zase o kousek blíž.

eng_The sauna pontoon is our next joint venture with Gottstein Saunas, developing a new range of saunas. A tiny sauna with an outdoor gallery and the possibility of access to the roof, from where you can do a somersault into the water or quietly watch the horizons bobbing on the water surface. By joining forces with Gottstein Saunas, we are gradually fulfilling our common goal of bringing the sauna experience and its health benefits to as many people as possible. With our approach, we are updating the aesthetics of the sauna tradition closer to Western needs and lines. Finally, we are working together to bring you, our sauna afficionados, even closer to nature. Because what’s more? By bobbing on the water’s surface, we’re a little bit closer again.

 

 

 

 

 

 

Pluli jsme si

a patřil nám svět