Yourself

Body
Scroll

Srdeční projekt Yourself. vznikl jako bakalářská práce na Fakultě umění a architektury při Technické univerzitě v Liberci. Bakalářská práce zkoumá a popisuje krajinu těla. Důraz je kladen na autentičnost těla, která je dána fyzickým i psychickým rozpoložením v daném čase. Získané poznatky slouží jako platforma pro vytvoření osobitého doplňku se silnou kontextuální vazbou. Zmiňovaným kontextem může být jakýkoliv aspekt týkající se konkrétní zkoumané osoby.